Tormod Gundersen

Født i Bergen 1973 og gift med Belkis i 2011. Sivilingeniør teknisk sikkerhet/HMS. Evangelist og er ansvarlig for gateevangelisering i Menigheten Nytt Liv Stavanger.

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Rull til toppen