Bønnemøter

Bønnemøter annenhver torsdag

Menigheten Nytt Liv Stavanger ønsker å etablere et sterkt bønnearbeid, hvor vi samles annenhver torsdag kl. 17.30-18.30 på Totalen 3. etg. ( I forkant av evangeliseringsarbeidet).

Se program for detaljer.

Gud har kalt de som tror til å stadig be for mennesker rundt oss.

Vær alltid glade,
be uavbrutt,
takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.

1 Tess 5, 16-18

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.

1 Tim 2,1-2

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Rull til toppen