Bønnemøter

Bønnemøter annenhver tirsdag

Menigheten Nytt Liv Stavanger ønsker å etablere et sterkt bønnearbeid, hvor vi samles annenhver tirsdag kl. 19.00-20.00 i hjemmene. Gud har kalt de som tror til å stadig be for menigheten og mennesker rundt oss. Se vårt program for detaljer.

Pastor Rolf Jan Aarstad priser Herren 31.okt.2021.
Opplev kraften i felles bønn!

Bønnemøter

Vær alltid glade,
be uavbrutt,
takk Gud under alle forhold!
For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.
1. Tess 5, 16-18

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.