Evangelisering

Evangelisering 2-hver torsdag

Menigheten Nytt Liv Stavanger ønsker å etablere et sterkt evangeliseringsarbeid, hvor vi er ute annenhver torsdag! Gud har kalt de som tror til å forkynne evangeliet og være hans vitner. Vi tror på Guds Ord, og Jesus sa like før Han ble tatt opp til himmelen. Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! Markus 16,15

Se program for detaljer om oppmøte og klokkeslett. Her får du også kontakt informasjon til leder for evangeliseringsarbeidet, hvis du har noen spørsmål.

Evangelisering – Resultat

Tatt imot Jesus

Mennesker som tar imot Jesus

0

Bedd frelsesbønn
pr 6. juni 2024

Åndsdøpt

Fylt med Den hellige ånd

0

Tunger som tegn
pr 6. juni 2024

Traktater

Utdelte traktater

0

Diverse traktater
pr 6. juni 2024

Registrert fra mai 2020 til dags dato. Antall traktater er forsiktig estimat.
6. juni 2024: Avlyst
11. mai 2024: 20 personer tok imot Jesus (Jesus fest).
2. mai 2024: 12 personer tok imot Jesus.
18. april 2024: 9 personer tok imot Jesus.
4. april 2024: 4 personer tok imot Jesus.
16. mars 2024: 10 personer tok imot Jesus (1 på møte).
29. feb 2024: 5 personer tok imot Jesus.
22. feb 2024: 1 person tok imot Jesus (Alpha-kurs)
15. feb 2024: 0 tok imot Jesus, fokus på bønn og veiledning for to kristne som kom.
1. feb 2024: 6 tok imot Jesus.
25. jan 2024: 1 person tok imot Jesus (Alpha-kurs, også døpt 11. feb 2024)
18. jan 2024: 9 personer tok imot Jesus.
6. jan 2024: 2 ungdommer tok imot Jesus. Haugesund bønnekonferanse.

Vi er ute på gaten fast hver 14-dag

Annenhver torsdag er vi ute å vitner og forkynner evangeliet om Jesus Kristus.

2024

Tatt imot Jesus

0

Bedd frelsesbønn

2023

Tatt imot Jesus

0

Bedd frelsesbønn

2022

Tatt imot Jesus

0

Bedd frelsesbønn

2021

Tatt imot Jesus

0

Bedd frelsesbønn

2020

Tatt imot Jesus

0

Bedd frelsesbønn

Vi går ut: to og to

Vi praktisere det bibelske prinsipp som Jesus innførte. Han sendte disiplene ut to-og to.

Dette gir en trygget og styrke i møte med mennesker. Begge kan supplere og hjelpe hverandre når vi deler evangeliet. Det kan selvsagt oppstå situasjoner hvor man av og til må gå alene, men da holder den som går alene, seg nærme de som går to-og to.

Rolf og Gladys på gaten 1. mai 2020 

1. mai fikk Rolf innskytelse til å kjøre inn til Stavanger for å gå litt rundt å evangelisere.  Det var surt og kaldt, men det ble glede, varme og jubel da denne gutten i midten på bilde tok i mot Jesus som sin Herre og frelser. 

Dette var en helt ferdiglagt gjerning. Kameraten til venstre er kristen russ, så han skal lede han videre på veien. Rolf og Gladys fikk vitnet for mange mennesker om at Jesus er veien, sannheten og livet. Høsten er moden og arbeiderne få, be derfor høstens Herre om å drive ut høst arbeidere.

Rolf Aarstad t.h opplever at mange unge mennesker ønsker å ta imot Jesus på gaten. Bilde 1. mai 2020 er lagt ut med tillatelse fra guttene.

Noen bilder fra gateevangelisering

Healman Skålevik t.v og Belkis Gundersen t.h. ber med mange til frelse på gaten. Bilde 5.6.2021.

Gladys og Rolf Aarstad deler evangeliet på gaten i Stavanger. Bilde 5.6.2021.

Rolf og Healman i front for korsvandring.

Tormod Gundersen t.h leder evangeliseringsarbeidet.

Lukas 10, 1-3

Siden utpekte Herren syttito andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver.

Bli med på evangelisering

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.