Evangelisering

Evangelisering annenhver torsdag

Menigheten Nytt Liv Stavanger ønsker å etablere et sterkt evangeliseringsarbeid, hvor vi er ute annenhver torsdag! Se program for detaljer om oppmøte og klokkeslett. Her får du også kontakt informasjon til leder for evangeliseringsarbeidet, hvis du har noen spørsmål.

Gud har kalt de som tror til å forkynne evangeliet og være hans vitner. Vi tror på Guds Ord, og Jesus sa like før Han ble tatt opp til himmelen.

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!

Mark.16,15.

Evangelisering på gaten - 2021

Tatt imot Jesus

Jan: 9 personer tok imot Jesus
feb: 20 personer tok imot Jesus
Mars: 1 tok imot Jesus
April: 6 tok imot Jesus
Mai: 14 tok imot Jesus
Juni: 9 tok imot Jesus
Juli: Sommerferie
19. august: 3 tok imot Jesus
4. sept.: 3 tok imot Jesus
16. sept.: 4 tok imot Jesus

Åndsdøpt

Mennesker som vitner om åndens fylde.

Evangelisering på gaten - 2020

Tatt imot Jesus

Mai: 15 tok imot Jesus.
Juni: 12 tok imot Jesus.
Aug.: 10 tok imot Jesus.
Sept.: 23 tok imot Jesus.
Okt.:  28 tok imot Jesus.
Nov.: 2 tok imot Jesus.
10. des.: 1 tok imot Jesus (Møte)
12. des.: 6 tok imot Jesus.

Åndsdøpt

Mennesker som vitner om åndens fylde.

Rolf og Gladys på gaten 1. mai 2020

1. mai fikk Rolf innskytelse til å kjøre inn til Stavanger for å gå litt rundt å evangelisere 😇.  Det var surt og kaldt, men det ble glede, varme og jubel da denne gutten i midten tok i mot Jesus som sin herre og frelser. Helt ferdiglagt gjerning. Kameraten til venstre er kristenruss, så han skal lede han videre på veien. Rolf og Gladys fikk vitnet for mange mennesker om at Jesus er veien, sannheten og livet. Høsten er moden og arbeiderne få, be derfor høstens Herre om å drive ut høst arbeidere.

Mennesker tar imot Jesus på gaten i Stavanger. Bilde 1. mai 2020, og lagt ut med tillatelse fra guttene.

Vi går ut; to og to

Vi praktisere det bibelske prinsipp som Jesus innførte. Han sendte disiplene ut to-og to. Dette gir en trygget og styrke i møte med mennesker. Begge to kan supplere hverandre, og man står sterkere sammen!

Det kan selvsagt oppstå situasjoner hvor man av og til må gå alene, men da holder den som går alene, seg nærme de som går to-og to. Dersom nye ønsker å være med kan vi også gå i team på 3.

Siden utpekte Herren syttito andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver.

Lukas 10, 1-3.

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Rull til toppen