Evangelisering 2-hver torsdag

Menigheten Nytt Liv Stavanger ønsker å etablere et sterkt evangeliseringsarbeid, hvor vi er ute annenhver torsdag! Se program for detaljer om oppmøte og klokkeslett. Her får du også kontakt informasjon til leder for evangeliseringsarbeidet, hvis du har noen spørsmål.

Gud har kalt de som tror til å forkynne evangeliet og være hans vitner. Vi tror på Guds Ord, og Jesus sa like før Han ble tatt opp til himmelen.

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt!

Markus 16,15

0

TATT I MOT JESUS

0

ÅNDSDØPT

0

TRAKTATER

Registrert fra mai 2020 til dags dato. Antall traktater er forsiktig estimat. 

Evangelisering på gaten - 2023

Tatt imot Jesus

19. Jan: 1 person tok imot Jesus
2. feb.: 0 personer tok imot Jesus
16. feb.: 3 personer tok imot Jesus
2. mars: 6 personer tok imot Jesus
16. mars: 5 personer tok imot Jesus
30. mars: 3 personer tok imot Jesus
13. april:

Åndsdøpt

Mennesker som vitner om åndens fylde.

Evangelisering på gaten - 2022

Tatt imot Jesus

20. Jan: 4 personer tok imot Jesus
3. feb : 5 personer tok imot Jesus
19 feb: 2 personer tok imot Jesus
3 mars: Avlyst.
4-5. mars: 6 personer tok imot Jesus (Vigeland)
17. mars: 6 personer tok imot Jesus
31. mars: 1 person tok imot Jesus
30. april: 6 personer tok imot Jesus
14. mai: 8 personer tok imot Jesus (Flekkefjord)
4. juni: 3 personer tok imot Jesus (Flekkefjord)
9. juni: 4 personer tok imot Jesus
28. juni: 2 personer tok imot Jesus (Flekkefjord)
Juli: 7 personer tok imot Jesus (Ferie)
18. august: 9 personer tok imot Jesus
24. august: 4 personer tok imot Jesus (Sandnes)
1. september: 11 personer tok imot Jesus
14. sept: 1 person tok imot Jesus (sykehjem)
15. sept: 1 person tok imot Jesus
29. sept: 3 personer tok imot Jesus
01. okt: 1 personer tok imot Jesus (Kristiansand)
13. okt: 2 personer tok imot Jesus
20. okt: 3 personer tok imot Jesus (Hjelmeland)
27. okt: 9 personer tok imot Jesus
10. nov.: Fakkeltog for forfulgte kristne
24. nov.: 2 personer tok imot Jesus
8. des.: 7 personer tok imot Jesus

Åndsdøpt

Mennesker som vitner om åndens fylde.

Evangelisering på gaten - 2021

Tatt imot Jesus

Jan: 9 personer tok imot Jesus
feb: 20 personer tok imot Jesus
Mars: 1 tok imot Jesus
April: 6 tok imot Jesus
Mai: 14 tok imot Jesus
Juni: 9 tok imot Jesus
Juli: Sommerferie
Aug.: 3 tok imot Jesus
Sept.: 9 tok imot Jesus
Okt,: 6 tok imot Jesus
Nov.: 9 tok imot Jesus
9. des.: 0 tok imot Jesus

Åndsdøpt

Mennesker som vitner om åndens fylde.

Evangelisering på gaten - 2020

Tatt imot Jesus

Mai: 15 tok imot Jesus.
Juni: 12 tok imot Jesus.
Aug.: 10 tok imot Jesus.
Sept.: 23 tok imot Jesus.
Okt.:  28 tok imot Jesus.
Nov.: 2 tok imot Jesus.
10. des.: 1 tok imot Jesus (Møte)
12. des.: 6 tok imot Jesus.

Åndsdøpt

Mennesker som vitner om åndens fylde.

Vi går ut; to og to

Vi praktisere det bibelske prinsipp som Jesus innførte. Han sendte disiplene ut to-og to. Dette gir en trygget og styrke i møte med mennesker. Begge kan supplere og hjelpe hverandre når vi deler evangeliet. Det kan selvsagt oppstå situasjoner hvor man av og til må gå alene, men da holder den som går alene, seg nærme de som går to-og to.

austin-distel-Evangelisering

Rolf og Gladys på gaten 1. mai 2020

1. mai fikk Rolf innskytelse til å kjøre inn til Stavanger for å gå litt rundt å evangelisere 😇.  Det var surt og kaldt, men det ble glede, varme og jubel da denne gutten i midten tok i mot Jesus som sin herre og frelser. Helt ferdiglagt gjerning. Kameraten til venstre er kristenruss, så han skal lede han videre på veien. Rolf og Gladys fikk vitnet for mange mennesker om at Jesus er veien, sannheten og livet. Høsten er moden og arbeiderne få, be derfor høstens Herre om å drive ut høst arbeidere.

Rolf Aarstad t.h opplever at mange unge mennesker ønsker å ta imot Jesus på gaten i Stavanger.
Bilde 1. mai 2020 er lagt ut med tillatelse fra guttene.

Lukas 10, 1-3

Siden utpekte Herren syttito andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke. Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver.

IMG_1917

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

E-post: 
post@menighetennyttlivstavanger.com

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Scroll to Top
Rull til toppen