Kirkebesøk

Sammen står vi sterkere! Vårt tilbud om felleskap og tjeneste til menigheter

I en tid der samfunnet er preget av individualisme og et økende antall mennesker som bor alene, er behovet for fellesskap og gjensidig støtte stadig viktigere. Menigheter har alltid vært en bastion av fellesskap, et sted hvor troende kan komme sammen for å styrke hverandre, be for hverandre og dele Guds Ord og kjærlighet med verden rundt oss.

Vi tro det er viktig i vår tid at menighetene besøker hverandre, ikke bare for å utveksle vennskap og oppmuntre hverandre, men også for å dele ressurser og erfaringer. Gjennom slike besøk kan vi lære av hverandre, vokse sammen i troen og styrke våre bånd som Guds familie.

I tillegg fellesskap, tilbyr vi også våre tjenester for å støtte menigheters tjeneste til lokalsamfunnet. Vi kan komme på besøk og være med å arrangere gateevangelisering. Målet vårt er å være en ressurs for menigheter som ønsker å utvide sitt virke og nå ut til de som trenger det mest.

Vi i Menigheten nytt liv Stavanger tror på kraften av samlet tro og fellesskapets styrke. Derfor ønsker vi å tilby våre tjenester til menigheter som ønsker å styrke sitt fellesskap og utvide sin tjeneste til lokalsamfunnet. vekkelsesmøter, forbønn for syke og praktisering av den profetiske gave.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan støtte din menighet og bidra til å styrke fellesskapet og tjenesten deres.

Vi vil kunne hjelpe dere med følgende

Stabilt åndelig felleskap

Å tilhøre en menighet gir åndelig trygghet og vekst.

Knytt vennskap

Bygg relasjon med andre medlemmer.

Aktiv tjeneste

Enklere å komme inn i aktiv tjeneste og bidra med en rekke oppgaver og bruke nådegavene.

Bønnefelleskap

Du kan delta på bønnemøter og få regelmessig forbønn. 

Omsorg og sjelesorg

Kristne opplever også vanskelige perioder hvor vi trenger omsorg og sjelesorg.

Sosiale og åndelige arrangement

Grillfester, felleskap, filmkvelder mm. 

Nettsside

Hjelp oss med nettside og dele evangeliet på digitale plattformer.

Slack Chat

Tilgang til menighetens Slack Chat-kanal. Del alt du har på hjerte med andre medlemmer. 

Materiell

Så langt økonomien tillater vil medlemmer få tilgang til til evangeliseringsmateriell m.m. 

Dåp

I menigheten kan du bli døpt. Menigheten vil legger til rette for en minnerik dag. 

Nattverd

I menigheten kan du regelmessig feire nattverd sammen med andre kristne. 

Praktisk hjelp

Medlemmer skal hjelpe hverandre som brødre og søstre i Herren.  

Ønsker du å invitere oss?

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.