Medlemskap

Hvorfor bli medlem?

Å bli medlem i en kristen menighet er en stor velsignelse. Det å bli medlem er et synlig tegn på at man ønsker å være aktivt med å bygge menigheten. Det blir ditt åndelige hjem, som Jesus har innstiftet. Som medlem vil du få en aktiv tjeneste og være med å bygge Menigheten Nytt Liv Stavanger. Medlemskap er helt gratis og vi ønsker deg hjertelige velkommen i vårt felleskap.

Rolf Jan Aarstad

Som medlem står du sammen med vår visjon: å vinne mennesker for Jesus, og være et åndelig kraftsenter for utrustelse til tjeneste og liv. Vi ønsker å lage en oversiktlig og brukervennlig nettside som hjelper oss å nå denne visjon.

Gladys Aarstad

Som medlem kan vi følge opp hver enkelt på best mulig måte. Gjennom våre tjenester vil du vokse i troen og få benyttet både nåde – og tjeneste gaver. Du vil også komme inn under ledelsens forbønner. Medlemskap vil knytte oss enda tettere sammen som brødre og søstre.

Fordelene med å være medlem!

Stabilt åndelig felleskap

Å tilhøre en menighet gir åndelig trygghet og vekst.

Knytt vennskap

Bygg relasjon med andre medlemmer.

Aktiv tjeneste

Enklere å komme inn i aktiv tjeneste og bidra med en rekke oppgaver og bruke nådegavene.

Bønnefelleskap 

Du kan delta på bønnemøter og få regelmessig forbønn. 

Omsorg og sjelesorg

Kristne opplever også vanskelige perioder hvor vi trenger omsorg og sjelesorg.

Sosiale og åndelige arrangement

Grillfester, felleskap, filmkvelder mm.

Nettside 

Hjelp oss med nettside og dele evangeliet på digitale plattformer. 

Slack Chat

Tilgang til menighetens Slack Chat-kanal. Del alt du har på hjerte med andre medlemmer.

Materiell

Så langt økonomien tillater vil medlemmer få tilgang til til evangeliseringsmateriell m.m. 

Dåp 

I menigheten kan du bli døpt. Menigheten vil legger til rette for en minnerik dag. 

Nattverd

I menigheten kan du regelmessig feire nattverd sammen med andre kristne. 

Praktisk hjelp

Medlemmer skal hjelpe hverandre som brødre og søstre i Herren.
 

Ønsker du å bli medlem?

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.