Registrering

Medlem

Administratorer i WordPress trenger ikke å registrere seg.

Om oss - Tormod Gundersen-2

 Velkommen som medlem!

Adresse

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger 
Norge

E-post: post@menighetennyttlivstavanger.com
Telefon: +47 950 95 524

Følg oss

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.