Om

Menigheten er et kraftsenter til utrustelse

1. april 2020 ble Menigheten Nytt Liv Stavanger offisielt startet. Rolf Jan Aarstad har i mange år båret på et kall til å bygge en helt ny menighet i Stavanger. Nå har visjonen og drømmen blitt en realitet.

Menigheten skal være et kraftsenter til utrustning av de hellige, til liv og tjeneste for Herren. Menigheten vil ha et sterkt «TJENE» og «UT-Fokus», og har derfor etablert et solid evangeliseringsarbeid som er ute annen hver torsdag på gaten i Stavanger.

Våre medarbeidere

Bli bedre kjent med våre medarbeidere i Menigheten Nytt Liv Stavanger.

Rolf har lenge vært engasjert i Nytt Liv nettverket, og har forkynt Guds ord i en årrekke. Rolf fungerer i en rekke nådegaver blant annet i den profetiske gaven. Han har også vært engasjert i fengselsarbeid og gateevangelisering.

Gladys har lang erfaring som forkynner av Guds ord og er delaktig i lovsangen. Gladys er ansvarlig for menighetens bønnearbeid og har lang erfaring med sjelesorg og veiledning. Gladys opererer også i den profetiske nådegaven.

Tormod har vært med å startet opp evangelisering i Sandnes og i Stavanger. Har vært med Rolf i Nytt Liv i Nygaten. Tormod er er ansvarlig for evangeliseringsarbeidet i menigheten.

Belkis har vært med på gate evangelisering i en årrekke, og vil ha en aktiv rolle i evangeliseringstjenesten. Hun vil også  arbeide med samtaler, forbønn og forkynne fra Guds Ord.


Vår historie

Etablert
1. april 2020

Menigheten blir etablert

Menigheten ble etablert av Rolf Jan Aarstad og hans kone Gladys Aarstad. Tormod og Belkis Gundersen blir endel av lederskap.

Nettside
20. april 2020

Nettside

Menigheten etablerer egen nettside.

Jesus fest
8.-10. mai 2020

Jesus fest

Menigheten arrangerer sin første Jesus fest, med inviterte talere, lovsang og evangelisering på gaten. Fire Jesus fester i året har vært standard gjennom årene.

Evangelisering
12. mai 2020

Evangelisering på gaten

Menigheten etablerer fast evangelisering hver 14 dag i Stavanger.

Hefte – Frelse er en gave fra Gud
25. mai 2020

Eget Hefte

Menigheten lager et eget hefte som forklarer og som kan brukes til å spre evangeliet om Jesus Kristus.

Filmkveld
7. september 2020

Kristen film

Menigheten etablerer månedlig kristen filmkveld for sine medlemmer.

Videopptak av taler
Torsdag 10. desember 2020

Videopptak av taler

Menigheten deler regelmessig videopptak av taler på YouTube med link til menighetens nettside.

Nyttårsfest
31. desember 2020

Nyttårsfest

Menigheten inviterer til nyttårsfest på Totalen 3. etg. Festen har årlig blitt arrangert som et tilbud for medlemmer og venner.

Søndagsmøter
9. mai 2021

Oppstart søndagsmøter

Fra mai 2021 startet vi med søndagsmøter kl. 12 annenhver uke.

Korsvandring rundt Breiavatnet
12. juni 2021

Korsvandring

Menigheten arrangerer korsvandring syv ganger rundt Breiavatnet.

Profetiske møter
9. september 2021

Profetiske møter

Menigheten starter en serie med profetiske møter som ble veldig godt mottatt.

Første medlemsopptak
31.10.2021

Medlemsopptak

Menighetens første offisielle medlemsopptak blir arrangert.

Bønnemøter
4. januar 2022

Oppstart ukentlige bønnemøter

Menigheten etablerer ukentlige bønnemøter på tirsdager kl 13-14. Fra 2024 er tidspunktet endret til 12-13.

Vekkelsesmøter Vigeland
14. – 15. mai 2022

Vekkelsesmøter Vigeland

Menigheten reiser på vekkelsesmøte til Vigeland bedehus.

Fakkeltog – De forfulgte kristne
10. november 2022

Fakkeltog – De forfulgte kristne

Menigheten deltar på fakkeltog for de forfulgte kristne, rundt Breiavatnet.

Vekkelsesmøter Vigeland
12. -13. november 2022

Vekkelsesmøter Vigeland

Menigheten reiser på vekkelsesmøte til Vigeland bedehus.

Profetisk helg
4.-5. februar 2023

Profetisk helg

Menigheten arrangerte profetisk helg med Erling og Solveig Thu.

The Send – Rogaland
10. juni 2023

The Send – Rogaland

Menigheten deltar og støtter opp om The Send – Rogaland som ble arrangert i IMI-kirken.

Medlemsmøte
16. juni 2023

Medlemsmøte

Menigheten arrangerte medlemsmøte.

Alpha-kurs
25. januar 2024

Alpha-kurs

Menigheten arrangerer forenklet Alpha-kurs i seks sesjoner, og som går en gang i mnd. fra jan.-juni 2024.

Første medlem døpt i vann
11. februar 2024

Første vann dåp

Menigheten døper sitt første medlem.

Les våre vitnesbyrd!

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.