Opphavsrett

Opphavsrett

Opphavsrett på bildene som er lagt ut på menighetennyttlivstavanger er listet og forklart nedenfor. Jeg ber om at disse respekteres for bilder som er kopibeskyttet. Heldigvis er over 99% av bildene helt fri til å brukes. Det finnes imidlertid noen bilder som menigheten har kjøpt og disse kan ikke brukes uten tillatelse fra menigheten. Kopibeskyttede bilder er godt merket, og bare ta kontakt med oss dersom dere ønsker å bruke dem til eget bruk.

1. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Hvis bilde er merket med symbol © eller beskrevet med tekst «Kopibeskyttet», enten under, over eller på selve bildet f.eks © kopibeskyttet, så er bildet kopibeskyttet og kan ikke kopieres uten tillatelse fra eier.

2. Gratis bilder på min nettside – Gi kreditt?

Alle bilder publisert på menighetennyttlivstavanger.com som ikke er merket som beskrevet i punktet «1.Kopibeskyttede bilder» er lisensiert under Creative Commons Zero som betyr at du kan kopiere, endre, distribuere og bruke bilder gratis, inkludert kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse fra eller gi henvisning til fotografen eller menighetennyttlivstavanger.com. 

 

Nettstedet menighetennyttlivstavanger.com bruker Creative Commons Zero-lisens som ikke krever at kreditt gis.

3. Gratis bilder fra 3.parts nettsider

Gratis bilder fra https://Unsplash.com eller https://morguefile.com

Gratis bilder som er publisert fra de nevnte nettsider er lisensiert under Creative Commons Zero, og kan brukes tilsvarende. Menighetennyttlivstavanger.com vil gi kreditter til bilder fra disse nettsteder, slik at du vet at disse bilder er gratis å bruke. Undertegnende oppfordrer også andre til å gi disse bildene kreditt. Du kan lese mer på deres hjemmeside, hvis du trenger ytterligere informasjon om bruk.

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.