Sosiale arrangementer

Menigheten Nytt Liv Stavanger ønsker å etablere sterke vennskapsbånd mellom medlemmer. Derfor legges det opp til sosiale arrangementer i kombinasjon med åndelig innhold. Vi tror det er viktig å bli bedre kjent og knytte menneskelige relasjoner både i tjeneste og i hverdagen.

Vi legger opp til kristne filmkvelder, sommeravslutning, høstfest,  juleavslutning, samt nyttårsfeiringer. Du kan lese mer om arrangementene på kalender - sosialt. Vær ute i god tid og meld deg på.

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

E-post: 
post@menighetennyttlivstavanger.com

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Scroll to Top
Rull til toppen