Spørsmål og svar

Lurer du på noe angående vår tjeneste og menighet? Vi har svart på de fleste spørsmål nedenfor.

Nei. Du trenger ikke bli medlem for å gå på våre møter.

Ønsker du en aktiv tjeneste i menigheten, må du være medlem.

Som medlem vil du få en aktiv tjeneste i menigheten og delta i dens arbeid. Da vil du få brukt dine talenter og åndelige nådegaver. Som medlem er du med å bygge menigheten og stå sammen med vår visjon. På nettside "Om medlemskap" kan du lese mer om fordelen med medlemskap.

Hvis du er medlem i et annet kirkesamfunn må du først melde deg ut, før du kan bli medlem hos oss. Dette ordner din eksisterende menighet, og du mottar en utmeldingsattest som vi får en kopi av. 

Ønsker du å bli medlem må du kontakte oss på e-post eller telefon. Vi vil da kontakte deg for ytterligere informasjon og gjennomføre en medlemssamtale med deg. Vi anbefaler alle å gå på møtene og delta på menighetens arrangementer en periode, før man bestemmer seg for å melder seg inn som medlem.

Da vil du få medlemskort/bevis, og ledelsen vil be og velsigne deg. 

Nei, medlemskap er helt gratis.

Vi vil forkynne og undervise fra hele bibelen.

Ja, men møtelokale i Totalen er ikke tilrettelagt for vanndåp. Vi vil derfor i samråd med dine ønsker finne et alternativ lokale eller gjennomføre utedåp.

Meld deg på dåp!

Nei, vår menighet kan på det nåværende tidspunkt ikke utføre kirkelig vigsel/Bryllup.

Vi tilbyr forbønn på alle våre møter på Totalen, samt på våre bønnemøter i hjemmene. Du kan også bruke kontaktskjema på vår nettside. Vi vil da be for dine dine bønneemner.

Ja. Vi er underlagt taushetsplikt og kun ledelsen i menigheten ser dine bønneemner.

Nei. Vi tar ikke betaling for bønn og hjemmebesøk. Ønsker du å gi en gave til vår tjeneste kan du gjøre det helt frivillig. 

Ja, du kan være helt trygg. Vi praktiserer prinsippet om å alltid være to som besøker. Vi har også taushetsplikt. 

Ja. Vi har faste bønnemøter hver tirsdag kl. 13.00-14.00 i våre hjem. Se oversikt [her].

På menighetens møter vil det tidvis arrangeres delemøter hvor du vil få anledning til å dele ditt vitnesbyrd om hvordan du kom til tro på Jesus Kristus.

Ønsker du å dele ditt vitnesbyrd på menighetens nettside, så må du sende oss en e-post og gi oss tillatelse til at vi kan deler ditt vitnesbyrd.

Nei, ikke foreløpig. Vi er for få medlemmer per dags dato med tanke på å organisere  husfelleskap eller bibelgrupper. Medlemmer kan selvsagt organisere dette selv.

Månedlig arrangerer vi kristen "Filmkveld" hvor det er mulighet å ha åndelig og sosialt felleskap. Oversikt over filmkveld se [her].

Nei. Per dags dato har vi ikke tid og ressurser til å lage undervisningsmateriale. Vi oppfordrer hver enkelt til å notere bibelvers og åpenbaringer av Ordet under selve forkynnelsen. 

Vi legger også ut link til videopptak av talene i vår menighet [her]. 

Selvsagt. Vi har gateevangelisering annen hver torsdag ved Totalen 3 etg. i Stavanger se [program]. Har du ikke erfaring vil du få opplæring og gå sammen med noen som har lang erfaring. Vi har i mange år vært ute blant folk på gaten, i parker og på festivaler m.m.

Ja. Vi har laget traktater som er gratis. Vi har også laget et mer utfyllende hefte som koster 20 kr pr stk. Heftene kan gis til venner og familie, og kan kjøpes på våre møter eller ved å kontakte oss.

Nei, ikke med det nåværende skatteregelverket.

Skatteetaten krever en forhåndsgodkjenning av livs- og trossamfunn. Ifølge dagens regelverk må de organisasjonene som mottar slike gaver ha et "nasjonalt omfang" for å bli godkjent. Menigheten Nytt Liv Stavanger er en lokal menighet, og tilfredsstiller derfor ikke kravene til godkjenning.

Dersom reglene endres i fremtiden vil menigheten informere om dette.

Vi følger Pinsebevegelsen Forkynner-Felleskap sine honorar satser (PFF - satser) for våre møter. Det gjelder både gjestetalere hos oss, og hvis dere ønsker vi skal forkynne i deres menighet. 

Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

E-post: 
post@menighetennyttlivstavanger.com

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Scroll to Top
Rull til toppen