Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Lurer du på noe angående vår tjeneste og menighet? Vi har svart på de fleste spørsmål nedenfor.

Nei. Du trenger ikke bli medlem for å delta på våre møter.

Ønsker du en aktiv tjeneste i menigheten, må du være medlem.

Som medlem vil du få en aktiv tjeneste i menigheten og dens arbeid. Da vil du få brukt dine talenter og åndelige nådegaver. Som medlem er du med å bygge menigheten og står sammen med vår visjon. På nettside "Om medlemskap" kan du lese mer om medlemskap.

Er du medlem i ett annet kirkesamfunn må du først melde deg ut. Dette ordner din eksisterende menighet. Er du ikke medlem i noe kirkesamfunn vil du kunne bli tatt opp som medlem hos oss.

Ønsker du å bli medlem må du kontakte oss på e-post eller telefon. Vi vil da kontakte deg for ytterligere informasjon og gjennomføre en samtale med deg. Vi anbefaler alle å gå på møtene og delta på menighetens arrangementer en periode, før man melder seg inn. 

Du vil også få medlemskort/bevis, og ledelsen vil be og velsigne deg. 

Nei, medlemskap er helt gratis.

Vi vil forkynne og undervise fra hele bibelen.

Ja, men møtelokale i Totalen er ikke tilrettelagt for vanndåp. Vi vil derfor i samråd med dine ønsker finne et alternativ lokale eller gjennomføre utedåp.

Meld deg på dåp!

Nei, vår menighet kan på det nåværende tidspunkt ikke utføre kirkelig vigsel/Bryllup.

Vi tilbyr forbønn på alle våre møter, samt på våre bønnemøter. Du kan også sende oss en e-post eller bruke kontakt skjema på vår nettside. Vi vil da be for dine dine bønneemner.

Ja. Vi er underlagt taushetsplikt og kun ledelsen i menigheten ser ditt bønneemne.

Ja selvsagt. Vi kommer gjerne hjem til deg. Du må imidlertid bo i nærheten, det vil si i området rundt Stavanger. Vi vil da avtale tidspunkt og adresse vi kan treffe deg. 

Du kan også komme på våre møter på Totalen eller våre bønnemøter! Her vil du få forbønn, og eventuelt videre oppfølging.

Kontakt oss! 

Ja, du kan være helt trygg. Vi praktiserer prinsippet om å alltid være to som besøker. I noen tilfeller hvor vi kjenner og stoler på vedkommende kan unntak gjøres. Vi har også taushetsplikt. 

Nei. Vi tar ikke betaling for bønn og hjemmebesøk. Ønsker du å gi en gave til vår tjeneste kan du gjøre det helt frivillig. 

Ja. Vi har faste bønnemøter hver tirsdag kl. 13.00-14.00 i våre hjem. Se oversikt [her].

På menighetens møter vil det tidvis arrangeres delemøter hvor det vil være anledning til å dele ditt vitnesbyrd om hvordan du kom til tro på Jesus Kristus.

Ønsker du å dele ditt vitnesbyrd på menighetens nettside, så er det også mulig. Da kan du sende oss en e-post og samtykke til at vi kan dele din historie på nettet. 

Nei, ikke foreløpig. Vi har kun drevet menighet i 2 år, og er for få medlemmer per dags dato mtp å organisere  husfelleskap/bibelgrupper. Medlemmer kan selvsagt organisere dette selv.

Månedlig arrangerer vi kristen "Filmkveld" hvor det er mulighet å ha åndelig og sosialt felleskap. Oversikt over filmkveld se her.  

Nei. Per dags dato har vi ikke tid og ressurser til å lage undervisningsmateriale. Vi oppfordrer hver enkelt til å notere bibelvers og åpenbaringer av Ordet under selve forkynnelsen. 

Vi legger også ut link til videopptak av talene i vår menighet [her]. 

Ja. Vi har laget enkle traktater som er gratis. Vi har også laget et mer utfyllende hefte som koster 20 kr pr stk. Heftene kan gis til venner og familie, og kan kjøpes på våre møter eller ved å kontakte oss.

Selvsagt. Vi har gateevangelisering annen hver torsdag ved Totalen 3 etg. i Stavanger (se program), hvor dere kan delta. Har du ikke erfaring vil du få opplæring og gå sammen med noen som har lang erfaring. Vi har i mange år vært ute blant folk på gaten, i parker og på festivaler m.m.

Nei, ikke med det nåværende skatteregelverket.

Skatteetaten krever en forhåndsgodkjenning av livs- og trossamfunn. Ifølge dagens regelverk må de organisasjonene som mottar slike gaver ha et "nasjonalt omfang" for å bli godkjent. Menigheten Nytt Liv Stavanger er en lokal menighet, og tilfredstiller derfor ikke kravene til godkjenning.

Dersom reglene endres i fremtiden vil menigheten informere om dette.

Vi følger Pinsebevegelsen Forkynner-Felleskap sine honorar satser (PFF - satser) for våre møter. Det gjelder både gjestetalere hos oss, og hvis dere ønsker vi skal forkynne i deres menighet. 

Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Rull til toppen