Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Lurer du på noe i vår tjeneste? Vi har svart på de fleste spørsmål nedenfor.

Nei. Du trenger ikke bli medlem for å delta på våre møter.

Ønsker du en aktiv tjeneste i menigheten, må du være medlem.

Som medlem vil du få en aktiv tjeneste i menigheten og dens arbeid. Da vil du få brukt dine talenter og åndelige nådegaver og være til velsigelse. Som medlem er du med å bygger menigheten og står sammen med vår visjon. På nettside "Om medlemskap" kan du lese hvorfor det er så bra å være medlem.

Er du medlem i ett annet kirkesamfunn må du først melde deg ut. Dette ordner din eksisterende menighet. Er du ikke medlem i noe kirkesamfunn vil du bli direkte tatt opp som medlem.

Du registrer du deg som medlem direkte på på vår nettisde. Når du har registrert deg kontakter vi deg for ytterligere informasjon, f.eks. oversendelse av utmeldingskjema ( for eksisterende medlemmer).

Deretter vil du få et medlemskort/bevis, tilgang til medlemsmodul på nettsidene, samt at menighetens ledelse vil be og velsigne deg.

Nei, medlemskap hos oss er helt gratis.

Vi vil forkynne og undervise fra hele bibelen på møtene.

Møte lokale i Totalen har ikke tilrettelagt for vanndåp. Vi vil derfor i samråd med dine ønsker finne et alternativ lokale eller gjennomføre utedåp.

Meld deg på dåp!

Nei, vår menighet kan på det nåværende tidspunkt ikke utføre kirkelig vigsel/Bryllup.

Bruk kontakt skjema og send oss dine bønneemner. Vi vil be for dine behov med en gang. Du må oppgi navn slik at vi kan be for deg, samt oppgi din e-post. Vi vil da svare deg så raskt som mulig når vi har bedt for dine behov. 

Vi er underlagt taushetsplikt og kun ledelsen i menigheten ser ditt bønneemne, og står sammen med deg i bønn.

Ja, absolutt. Bruk vårt kontaktskjema og send oss de gode nyheter om at Gud har svart bønnene. Vi arrangerer delemøter hvor du kan vitne om det Gud har gjort. Vi kan også legge ut takkeemner på vår nettside, hvis du ønsker dette. Dette kan selvsagt være anonymt.

Ja selvsagt. Vi kommer gjerne hjem til deg. Du må imidlertid bo i nærheten av oss, det vil si i området rundt Stavanger. Da kan vi avtale tidspunkt og adresse vi kan treffe deg. 

Du kan også komme på våre møter på Totalen! Her vil du få forbønn, samtale og eventuelt videre oppfølging.

Kontakt oss! 

Ja, du kan være helt trygg. Vi praktiserer prinsippet om å alltid være to som besøker. I noen tilfeller hvor vi kjenner og stoler på vedkommende kan unntak gjøres. Vi har også taushetsplikt. 

Nei. Vi tar ikke betaling for bønn og hjemmebesøk. Ønsker du å gi en gave til vår tjeneste kan du gjøre det helt frivillig. 

På menighetens møter vil det tidvis arrangeres delemøter hvor det vil være anledning til å dele ditt vitnesbyrd om hvordan du kom til tro på Jesus Kristus.

Ønsker du å dele ditt vitnesbyrd på menighetens nettside, så er det også mulig. Du må fylle ut et skjema og deretter kontakter vi deg, slik at vi får lagt ut ditt vitnesbyrd på vår nettside.

Fyll ut skjema for vitnesbyrd her.

Nei. I oppstarten av menighet vil det ikke bli organisert husfelleskap/bibelgrupper. Medlemmer kan selvsagt organisere dette selv. Når menigheten vokser vil det være naturlig at vi organiserer husfellskap/bibelgrupper.

Månedlig arrangeres det kristen "Filmkveld" hvor det er mulighet å ha åndelig og sosialt felleskap. Oversikt over filmkveld se her.  

Nei. Per dags dato har vi ikke tid og ressurser til å lage undervisningsmateriale. Vi oppfordrer hver enkelt til å notere bibelvers og åpenbaringer av Ordet under selve forkynnelsen. 

Ja. Vi har laget enkle traktater som er gratis. Vi har også laget et mer utfyllende hefte som koster 20 kr pr stk. Heftene kan gis til venner og familie, og kan kjøpes på våre møter eller ved å kontakte oss.

Selvsagt. Vi har gateevangelisering annen hver torsdag ved Totalen 3 etg. i Stavanger (se program), hvor dere kan delta og lære. Vi har evangelisert i mange år blant folk på gaten, i parker og på festivaler m.m.

Nei, ikke med det nåværende skatteregelverket.

Skatteetaten krever en forhåndsgodkjenning av livs- og trossamfunn. Ifølge dagens regelverk må de organisasjonene som mottar slike gaver ha et "nasjonalt omfang" for å bli godkjent. Menigheten Nytt Liv Stavanger er en lokal menighet, og tilfredstiller derfor ikke kravene til godkjenning.

Dersom reglene endres i fremtiden vil menigheten informere om dette.

Vi følger Pinsebevegelsen Forkynner-Felleskap sine honorar satser (PFF - satser) for våre møter. Det gjelder både gjestetalere hos oss, og hvis dere ønsker vi skal forkynne i deres menighet. 

Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

Kontakt oss

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Rull til toppen