Traktater

Traktater

Alle våre medlemmer og kristne venner får mulighet til å kjøpe og bestille traktater. De er perfekt til å dele ut til venner, familie og mennesker man møter på gaten eller på andre arenaer. Vi har to ulike traktater, se nedenfor.

Traktat formidler evangeliet på en kortfattet og enkel måte, ved å sitere bibelvers. Her er det også kontaktinformasjon til Menigheten, samt nettadresse til hjemmesiden.

  • A5  ( brettet A4 ark): 148 x 210 mm.
  • Farget skrift (overskrifter).
  • Frelsesbønn og kontaktinformasjon.
  • 0-5 stk: Gratis.
  • 6 + stk: Ved store mengder er vi nødt til å få dekket trykkekostnader. Ta i såfall kontakt, og så får du pris.

Hefte – Frelse er en gave fra Gud

Hefte er laget for å forklare evangeliet mer utdypende. Herfet kan brukes til venner, familie og de som er nysjerrig. Heftet forklarer hvorfor Jesus måtte komme, og hva han gjorde, og hvordan vi mennesker kan respondere. Heftet inneholder frelsesbønn, samt nyttig informasjon til nyfrelste.

  • A5  ( brettet A4 ark): 148 x 210 mm.
  • Farget forside og skrift (overskrifter).
  • Bibelvers i kursiv.
  • Frelsesbønn og kontaktinformasjon.
  • 1 stk: 20 kr.

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.