Trosfundament

Trosfundament

Rolf Jan Aarstad har alltid kjent på å bygge menighet ut i fra matt.16.16-19, og matt 18.18-20.

Menigheten er bygget på den apostoliske/profetiske tro:

Hele Guds ord er sannhet skrevet av de hellige Guds menn drevet av Den hellige ånd (DHÅ).

Apostgj. 2.42-47 og 1.pet.19-21.

Visjon:
Et kraftsenter for utrustning til liv og tjeneste med en utadrettet arbeide bygget på Jesu egen befaling i fra matt.28 og Mark 16.

Menigheten Nytt Liv Stavanger består av et lederteam på fem:
Pastor paret: Rolf Jan Aarstad og Gladys Aarstad.
Tormod og Belkis Gundersen.
Morten Sunde.

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Rull til toppen