Vanndåp full neddykkelse

Vi tror på dåp etter mønster og slik det ble praktisert av de første kristne i Apostlenes gjerninger. Først kom mennesker til tro og så ble de døpt med full neddykkelse i vann (Baptistiske dåpssyn).

Trenger jeg å døpe meg?

Dåpen er ikke en prestasjon, eller en «god gjerning», fra menneskets side for at mennesket skal kunne «frelse» seg selv. Det er Jesus som frelser og vi blir kun rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus.

 

16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus.
Gal 2,16.

Spørsmål om dåp

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rolf Jan Aarstad

Pastor / Grunnlegger

De som ønsker å døpe seg får anleding til dette i vår Menigheten. Vi har ikke dåpsbasseng på Totalen, men sammen finner vi et egnet sted.

Send skjema og spørsmål om
dåp, så tar vi kontakt med deg!

Dåp er en bibelsk handling

Dåpen er allikevel en viktig bibelsk handling som symboliserer at man har begravet «det gamle livet» og har stått opp igjen med Kristus, klar til å leve det nye livet for ham.

Bibelen sier at dåp er en:

  • god samvittighets pakt med Gud. 1.Peter 3, 21.
  • Er du ikke troende døpt, anbefaler vi at du lar deg døpe med full neddykkelse i vann.
  • Ble du døpt som som spebarn, anbefaler vi at du lar deg døpe igjen. Nå som du har kommet til tro vil dåpen gi deg mening og bli en viktig personlig opplevelse.

Kontakt oss 
på Facebook.

Vi blir glad for å
høre fra deg!

Telefon:
+47 950 95 524

E-post: 
post@menighetennyttlivstavanger.com

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.

Israelsk flagg og norske flagg2_
Scroll to Top
Rull til toppen