Video taler 2020

Video taler 2020

På denne siden ønsker vi å dele link til våre videopptak av taler fra vår menighet. Noen er delt på Facebook, andre er delt på YouTube, så her får du en oppsummering og oversikt, slik at du enkelt kan finne frem og se og høre talene på nytt. De nyeste videoer er lagt ut først, men se gjerne også tidligere videoer.

Tenn på ny vekkelses ilden i våre liv
Rolf Jan Aarstad, Jesus fest
Torsdag 10. desember 2020

Vi trenger Den hellige ånds ild i våre liv
Gladys Aarstad, Jesus fest
Søndag 13. desember 2020

Ønsker du å vite mer om menigheten?

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.