Visjon og Trosfundament

Menighetens visjon

«Et kraftsenter for utrustning til liv og tjeneste med et utadrettet arbeide, bygget på Jesu egen misjonsbefaling.»

  • Matteus 28, 16-20
  • Markus 16, 15-18

Menigheten er bygget på Jesu egne ord

Matt. 16, 16-19

16 Simon Peter svarte: «Du er Kristus, Den levende Guds Sønn.»
17 Jesus svarte ham: «Saliger du, Simon Bar-Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men Min Far, som er i Himmelen.
18 Jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil Jeg bygge Min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
19 Jeg vil gi deg nøklene til Himlenes rike, og alt du binder på jorden, skal være bundet i Himmelen, og alt du løser på jorden, skal være løst i Himmelen.»

Matt. 18, 18-20
18 Sannelig sier Jeg dere: Det dere binder på jorden, skal være bundet i Himmelen, og det dere løser på jorden, skal være løst i Himmelen.
19 Igjen sier Jeg dere: Om to av dere på jorden blir enige om noe de vil be om, skal det bli gjort for dem av Min Far i Himmelen.
20 For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem.»

Menigheten er bygget på den apostoliske tro og den femfoldige tjenesten

Apg 2, 42-47
42 De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og ved bønnene.
43 Da kom det frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene.
44 Alle som trodde, var sammen og hadde alle ting felles.
45 De solgte av eiendelene og det de hadde, og delte ut til alle etter som enhver hadde behov.

1 Pet. 1, 19-21
19 men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten feil og mangel.
20 Dette ble Han utsett til på forhånd, før verden ble grunnlagt, men Han ble først åpenbart i disse siste tider for deres skyld,
21 dere som ved Ham tror på Gud, som oppreiste Ham fra de døde og ga Ham herlighet, slik at deres tro og håp er rettet mot Gud.

Ef. 4, 11-12 11 Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere,
12 for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp,

Menigheten tror at:

Joh 3,8

«Hele Guds ord er sannhet og skrevet av de hellige Guds menn, drevet av Den hellige ånd.»

Åp 2, 7 Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, eller hvor den går hen. Slik er hver den som er født av Ånden. Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.