Vitnesbyrd Morten Sunde

Jeg er født i 1973 og har vokst opp i Stavanger. Da jeg bodde på Karmøy i 2010, ble jeg invitert på et teltmøte. Der hørte jeg Dennis Greenidge, Jørn Strand og diverse andre tale Guds Ord.

Turte ikke å gå frem på møtet

Jeg fikk en veldig lengsel i mitt hjertet, men turte ikke gå frem. Så sa en som var med, at han kunne følge meg. Som sagt så gjort. Vi gikk frem, og der tok jeg imot Jesus som min Herre og frelser.

Jeg fikk en uforklarlig ro over meg, slik at jeg begynte å gråte. Etter dette ba Dennis for meg, og Den hellige ånd berørte meg så sterkt at jeg måtte sette meg ned for å ikke falle. Etter det, har jeg brent for at andre mennesker skal få kjenne den kjærlighet jeg fikk oppleve i mitt hjertet.

Tilbake vitnesbyrd Tilbake hovedside

Adresse

Vaisenhusgata 5
4012 Stavanger 
Norge

E-post: post@menighetennyttlivstavanger.com
Telefon: +47 950 95 524

Følg oss

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.