Vitnesbyrd
Rolf Jan Aarstad

Vitnesbyrd Rolf Jan Aarstad

Jeg vil her dele mitt vitnesbyrd i all enkelthet. Jeg jobber for tiden i Rogaland taxi i spesialavdeling, som blant annet transporterer rullestolbrukerer og andre med fysisk psykiske hemninger og annet kjøring.

Vokste opp på Hinna hos omsorgsfulle foreldre

Jeg vokste opp på Hinna i Stavanger hos solide og omsorgsfulle foreldre, som tok godt vare på meg. Som barn kan jeg minnes at jeg alltid var veldig glad. Søndagsskolen var et høyde punkt i min barndoms tid.

Da jeg ble tenåringen var jeg mye engasjert i kristent junior arbeid, og reiste mye på leirer og traff mange gode venner, samt vi fikk høre mye Guds ord forkynt. Vil nevne at jeg tok imot Jesus som tenåring på et leirsted som het Horve. Tiden gikk fort i ungdomsårene, og jeg ble konfirmert i statskirken.

Trøblete overgangen til voksenlivet

Etterhvert som tiden gikk begynte jeg å trekke til byen og inn i andre miljøer som så litt spennende ut. Der begynte jeg å smake på alkohol og likte det godt. Så begynte det å utvikle seg til hasjrøyking, piller og andre narkotiske stoffer. Dette skapte problemer og til slutt full avhengighet, og jeg måtte etterhvert søke kyndig hjelp til avvending. Ved innleggelse og hjelp fra profesjonelle aktører, fikk jeg god menneskelig terapi som hjalp godt, men jeg ble ikke helt fri.

Jesus satte meg fri – en radikal opplevelse

Til slutt vil jeg fortelle om den store og radikale forandringen som skjedde når Jesus grep mitt liv. Jeg hadde en kamerat som slet med narkotika problem, men som hadde blitt frelst og fri rusen. Han begynte å vitne hvor herlig han hadde fått det. Jeg kjente etterhvert en dragning til å reise ned på senteret hvor han bodde. Jeg fikk godkjenning fra sosialkontoret og reiste ned til Nytt liv senter i Homborsund i Grimstad i 1986, en desember dag. Der møtte jeg mennesker som var full av kjærlighet. Samme dag som jeg satt mine bein inn på senteret, ble jeg møtt av Jesus som satt meg fullstendig fri fra narkotika og døpte meg i Den hellige ånd. Halleluja! Det ble et radikalt og sterkt vendepunkt i livet mitt, og det blir bare bedre for hver dag.

Vi tror på Guds løfter for hans utvalgte folk, Israel.